Bij het maken van een podcast(serie) hanteren wij de door onszelf ontwikkelde EFFICAST-methode. Dit is een efficiënte werkwijze waarbij gestructureerd alle fases van het productieproces doorlopen worden.

CONCEPTONTWIKKELINGSFASE

Wij beginnen altijd met het samen met de opdrachtgever vaststellen van de doelstellingen van de podcast. In een gesprek gaan wij op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat wil men ermee bereiken?
  • Voor welke doelgroep maken we de podcast?
  • Wat wil men uitstralen?
  • Wat is de boodschap en welke toon wil men aanslaan?

Ook staan wij stil bij de vraag: wanneer is de podcast succesvol?

Nadat  bovenstaande vragen doorgesproken zijn met de opdrachtgever, komen wij met een voorstel voor de insteek en vorm van de podcast.  

REDACTIEFASE

Als het concept en het format zijn bepaald gaan wij ons verder verdiepen in het onderwerp van de podcast (research) en bepalen wij samen met de opdrachtgever welke sprekers en presentator(en) wij willen vragen. De gesprekken/interviews worden in deze fase ook voorbereid en vragen worden opgesteld.

OPNAME- EN MONTAGEFASE

In de fase die volgt wordt het geluidsmateriaal voor de podcast daadwerkelijk opgenomen. De Podcast Planeet redigeert daarbij de gesprekken en stuurt zo nodig bij. Na de opname fase volgt de montage, waarin de geluidsfragmenten gemonteerd en bewerkt worden. De opnames kunnen plaatsvinden op locatie of in de studio van de Podcast Planeet in ’s-Graveland; het monteren en nabewerken geschiedt altijd in onze studio.

Wanneer de montage is afgerond wordt de podcast gepresenteerd aan de opdrachtgever, waarna – afhankelijk van de gemaakte afspraken – er altijd nog veranderingen aangebracht kunnen worden.

DISTRIBUTIEFASE

Als de opdrachtgever tevreden is, kan de podcast gepubliceerd worden. De Podcast Planeet zorgt er dan voor dat de podcast op alle grote podcastplatforms te beluisteren is en levert links die u kunt gebruiken voor uw eigen website en social media. Bij de lancering van een nieuwe podcast (serie) kunnen wij ook assisteren met het maken van publiciteit ervoor, zoals het opstellen en verspreiden van persberichten.

ANALYSE FASE

Nadat de podcast is gepubliceerd blijven wij de opdrachtgever regelmatig informeren over het aantal luisteraars en meten wij de reacties op social media. Desgewenst kunnen wij dan bij een volgende podcast of aflevering zaken bijsturen, om zo een nog groter bereik te hebben.